FUDBALSKI SAVEZ GRADA VALJEVO

Sa prvim fudbalskim koracima u Valjevu i okolini usledilo je i organizovanje ove igre. Prvi organizovani oblik beleži se 17.aprila 1932. godine i on se od tada sve vreme dogradjuje i unapredjuje. Konačno 25. decembra 1996.godine dobija ime Opštinski fudbalski savez Valjevo i od tada samostalno radi a sadašnji naziv nosi od 20.marta 2012.godine. 

 

Fudbalski savez grada Valjevo je osnovni teritorijalni savez za teritoriju grada Valjeva, opština u sastavu grada i opštine Osečina a čine ga klubovi i udruženja i u potpunosti su odgovorni za organizovanje, administraciju i rukovođenje fudbalskim takmičenjem na svojoj teritoriji. 

U okviru FSG Valjevo su Stručna strukovna organizacija sudija i Udruženje trenera Grada Valjeva.

FSG Valjevo neposredno organizuje i vodi takmičenje Gradske fudbalske lige Valjeva koju čine 10 seniorskih klubova kao i redovno takmičenje lige petlića.