Vesti

FSRZS vrši upis nove grupe polaznika za "C" licencu

10/18/2017 18:50
Svi zainteresovi treneri koji žive i rade na teritoriji FS Regiona zapadne Srbije, ispunjavaju uslove i žele da steknu zvanje trener sa Nacionalnom C licencom potrebno je da u periodu 19.10 -05.11.2017. god podnesu potrebnu dokumentaciju. Seminari za sticanje Nacionalne C licence održaće se u Valjevu i na Ubu. Zainteresovani kandidati se mogu obratiti : sekretaru OFT FSRZS Goranu Ćurčić 065 90-100-21 tehničkom sekretaru FSKO Veroljubu Veselinović 066 230 255   Prijava za...

Usvojen novi Statut FSG Valjeva

02/02/2017 19:09
Na sednici IO FSG Valjevo usvojen je Nacrt novog Statuta FSG Valjevo, uskladjen sa statutima FSRZS, FSS i Zakonom o sportu. Nacrt statuta je stavljen na javnu raspravu koja će trajati do 12.02.2017. godine Sve primedbe i sugestije na Nacrt Statuta mogu se uputiti pismenim putem kancelariji FSG Valjevo do napred navedenog datuma.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Uputstvo za sudije i delegate Gradske lige Valjevo

  • Delegati su u OBAVEZI da odmah po završetku utakmice jave rezultat Komesaru za takmičenje, a kompletnu dokumentaciju dostave kancelariji saveza PRVI RADNI DAN.
  • Sudije su u obavezi da PRVI RADNI DAN po odigranoj utakmici uplate sudijsku taksu i uplatnicu zajedno sa sudijskim izveštajem dostave kancelariji saveza.
  • Ukoliko nalozi nisu naplaćeni od kluba sudije posebno dostavljaju svoj nalog a delegati svoj nalog uz napomenu da su isti u obavezi da klubu ostave naziv banke i broj tekućeg računa za uplatu istih.


 

.........................................................................................................................................................

KORISNI LINKOVI

 

.........................................................................................................................................................