FSRZS vrši upis nove grupe polaznika za "C" licencu

10/18/2017 18:50

Svi zainteresovi treneri koji žive i rade na teritoriji FS Regiona zapadne Srbije, ispunjavaju uslove i žele da steknu zvanje trener sa Nacionalnom C licencom potrebno je da u periodu 19.10 -05.11.2017. god podnesu potrebnu dokumentaciju. Seminari za sticanje Nacionalne C licence održaće se u Valjevu i na Ubu.

Zainteresovani kandidati se mogu obratiti :

  • sekretaru OFT FSRZS Goranu Ćurčić 065 90-100-21
  • tehničkom sekretaru FSKO Veroljubu Veselinović 066 230 255