Konferencija klubova Gradske lige Valjevo

02/25/2015 22:20

Sednica Konferencije klubova Gradske lige Valjevo za prolećni deo takmičarske 2014/15 god. održaće se 12.marta 2015.god. sa početkom u 19.00h u Hali sportova Valjevo (aneksni deo).

Dnevni red:

1. Otvaranje Konferencije i utvrdjivanje prisutnih predstavnika klubova

2. Razgovor na temu jesenjeg dela takmičarske 2014/15 god.

3. Upoznavanje predstavnika klubova sa:

 - predlogom kalendara takmičenja za prolećni deo takmičarske 2104/15

 - troškovnikom Saveza

4. Tekuća pitanja