Održana Redovna Skupština FSG Valjevo

03/13/2015 22:31

Redovna SkupštinacFudbalskog saveza Grada Valjevo održana je 12.03.2015.godine s početkom u 18,00 časova u Hali Sportova(aneksni deo).Skupštini prisustvovalo 22 od 39 delegata.

Sednicu Skupštine je otvorio Predsednik FSG Valjevo Radovan Terzić I predložio sledeći dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tela :

-radnog predsedništva od 3 člana

-verifikacione komisije od 3 člana

-zapisničara i 2 overivača zapisnika.

2.Izveštaj verifikacione komisije o prisutnosti članova Skupštine.

3.Usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 08.05.2012.godine.

4.Usvajanje Izveštaja o radu I finansijskog izveštaja FSG Valjevo za 2012-2014.

5.Donošenje odluke o osnivanju ogranka FSG Valjevo Stručne Strukovne organizacije fudbalskih sudija.

6.Donošenje odluke o osnivanju ogranka FSG Valjevo Stručne Strukovne organizacije fudbalskih trenera.

7.Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

                                                    RAD  SKUPŠTINE

1.Za radno predsedništvo su izabrani:

-Terzić Radovan

-Živanović Pantelija

-Janković Života

Verifikaciona komisija je izabrana u sastavu:

-Milutinović Pavle

-Andrić Milan

-Andrić Ivan

Za zapisničara je izabran Saša Radovanović,a za overivače zapisnika Kokošar Vojkan i Kovačević Ilija.

2.Verifikaciona komisija je podnela izveštaj i utvrdila da sednici prisustvuje 22 člana sa urednim punomoćjem i 1 predstavnik FK“Brđanac“ koji nije imao punomoćje.

Predsedavajući je predložio da se Skupština izjasni o prihvatanju predstavnika FK“Brđanac“ kao legitimnog člana Skupštine.

Skupština je jednoglasno prihvatila da predstavnik FK“Brđanac“ bude 23. član Skupštine.

Prisutni članovi Skupštine su:

Terzić Radovan,Andrić Milan,Joksimović Dejan,Kovačević Ilija,Mirković Obren,Janjić Uglješa, Pavlović Dragan,Đurić Mihailo,Matić Veroljub,Jovanović Dragan,Maksimović Ivica,Zdravković Rodoljub,Živanović Pantelija,Andrić Ivan,Milutinović Pavle,Jovanović Vladan,Aksentijević Marko,Jakovljević Dragan,Begović Miroslav,Đermanović Milorad,Kokošar Vojkan,Janković Života i Srećković Nikola.

Razrešeni su dosadašnji članovi Skupštine:Jezdić Milorad,Nikolić Miroslav,Jakovljević Milan, Simić Jovan,Mitrović Dragan,Mitrović Radosav i Jovanović Srđan.

3.Usvojen je zapisnik sa Skupštine od 08.05.2012.godine – jednoglasno.

4.Izveštaj o radu i finansijski izveštaj podneo je Predsednik FSG Valjevo Radovan Terzić. Izveštaj Nadzornog odbora za 2014 godinu podneo je Milan Mijailović.Plan i program rada za 2015  izložio je Predsednik FSG Valjeva Radovan Terzić.Član skupštine Kokošar Vojkan je predložio da se poveća taksa za službena lica Gradske lige Valjevo,a predlog je prosleđen na Konferenciju klubova Gradske lige.

Usvojen je u paketu Izveštaj o radu saveza 2012-2014,finansijski izveštaj za isti period i izveštaj Nadzornog odbora.-jednoglasno.

5.Doneta je Odluka o osnivanju ogranka FSG Valjevo Stručne Strukovne organizacije sudija i da Kokošar Vojkan  podnese prijavu u Agenciju za privredne registre.- jednoglasno.                                        

6. Doneta je Odluka o osnivanju ogranka FSG Valjevo Stručne Strukovne organizacije trenera i da Đermanović Milorad podnese prijavu u Agenciju za privredne registre.-sa jednim glasom protiv.         

7.Pod tačkom razno razgovaralo se o fudbalskim terenima na teritoriji Grada,i doneta je odluka da se uputi zahtev Komisiji za sport oko izgradnje terena,kao i ponovnog aktiviranja igrališta u Poljoprivrednoj školi.

Sednica je završena u 19,00 časova.