Preregistracija igrača

11/27/2014 13:58

Na osnovu člana 33. Pravilnik o registraciji, statusu i transferu igrača FSS i Odluke o načini preregistracije i sticanja prava nastupa igrača na javnim utakmicama posle izvršene preregistracije, u cilju sređivanja evidencije registrovanih igrača Fudbalskog saveza Grada Valjeva Komisija za registraciju klubova i igrača naše organizacije vršiće preregistraciju igrača u periodu od 01.12.2014. godine do 30.12.2014. godine. 

Igrači koji imaju zaključene stipendijske ugovore o igranju i ugovore o profesionalnom igranju, obavezno se preregistruju. Takođe preregistraciji podlažu igrači koji su dati na ustupanje, odnosno dati na dvojnu registraciju kod klubova koji ih je ustupio ili dao na dvojnu registraciju. Imena i prezimena preregistrovanih igrača biće objavljena u Službenom glasniku FS Srbije „Fudbal“. Igrači koji ne budu preregistrovani u gore datom roku automatski su slobodni i mogu se registrovati za bilo koji klub po svom izboru.

Obrazac za preregistraciju igrača možete preuzeti OVDE ili na našoj internet stranici-PROPISI I DOKUMENTA.

Popunjene obrasce u elektronskoj formi zajedno sa dokumentacijom dostaviti kancelariji saveza.

Dokumenta za preregistraciju igrača je sledeća: važeća (stara) legitimacija igrača, nova sportska legistimacija (ukoliko je to potrebno) čitko popunjena, karton za registraciju čitko popunjen u dva primerka overen pečatom kluba i potpisan od strane ovlašćenog lica kluba sa tri indetične fotografije ne starije od šest meseci veličine 3×4 cm. Potvrda o izvršenoj uplati, popunjen obrazac za preregistraciju igrača i fotokopija lične karte ili izvoda iz matične knjige rođenih (dostavlja se na zahtev predsednika Komisije za registraciju klubova i igrača FSG Valjeva)